[CAT][ESP] LLEgENDA: SIMBOLOGIA PER COMPRENDRE ELS EXERCICIS

Updated: Mar 10, 2020

Aquesta entrada és una guia per comprendre la simbologia que utilitzem en els nostres exercicis. És important que quan realitzis els teus acostumis a utilitzar una mateixa simbologia per entendre el que proposes. La nostra sel·lecció és la següent:Esta entrada es una guía para comprender la simbología que utilizamos en nuestros ejercicios. Es importante que cuando realices los tuyos acostumbres a utilizar una misma simbología para entender el que propongas. La nuestra selección es la siguiente:
115 views0 comments