top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Política de privacitat

OK PHYSICAL TRAINING informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecti del tractament i protoecció dels dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

 

En aquest sentit, OK PHYSICAL TRAINING garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

 

L'ús d'aquesta web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

OK PHYSICAL TRAINING té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, OK PHYSICAL TRAINING serà considerat com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Així mateix, OK PHYSICAL TRAINING informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial. OK PHYSICAL TRAINING usa eines de programari per a mesurar i recopilar informació de la sessió, inclosos els temps de resposta de la pàgina, la durada de les visites a determinades pàgines, la informació d'interacció de la pàgina i els mètodes utilitzats per a navegar fora de la pàgina. També recopila informació d'identificació personal (incloent nom, correu electrònic, contrasenya, comunicacions); detalls de pagament (inclosa la informació de la targeta de crèdit), comentaris, suggeriments , ressenyes de productes, recomanacions i perfil personal.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

3. Comunicació d'informació a tercers

OK PHYSICAL TRAINING informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l'excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan OK PHYSICAL TRAINING disposi del consentiment exprés de l'usuari.

La nostra empresa està allotjada en la plataforma Wix.com. Wix.com ens proporciona la plataforma en línia que ens permet vendre't els nostres productes i serveis. Les teves dades poden emmagatzemar-se a través de l'emmagatzematge de dades de Wix.com, les bases de dades i les aplicacions generals de Wix.com. emmagatzemen les teves dades en servidors segurs darrere d'un firewall.

Totes les passarel·les de pagament directe ofertes per Wix.com i utilitzades per la nostra companyia s'adhereixen als estàndards establerts per PCI-*DSS administrats pel PCI Security Standards Council, que és un esforç conjunt de marques com Visa, MasterCard, American Express i Discover. Els requisits de PCI-DSS ajuden a garantir el maneig segur de la informació de la targeta de crèdit per part de la nostra botiga i els seus proveïdors de serveis.

4. Drets dels usuaris

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de OK PHYSICAL TRAINING. Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: oktraining@mysite.com. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En tal cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat

La web OK PHYSICAL TRAINING pot modificar aquesta Política de Privacitat sense previ avís, en funció de les exigències tècniques o normatives dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

bottom of page